Elossa olevien sotasankareiden metsästys

TÄMÄ PALVELU ON ILMAINEN ELOSSA OLEVILLE LOTILLE JA VETERAANEILLE.

Vapaaehtoisesti sukulaisen tai muun sotasankarin/sankarittaren tallennuspyynnön voi tehdä alempana olevalla lomakkeella.

Tallentamispyynnön eteneminen: tarvittavien kantakorttitietojen tilaaminen, materiaalin kuvaaminen kansallisarkiston tutkijasalissa, sota-aikaisten joukko-osasto lyhennysten tulkitseminen, osastojen kronologiseen järjestykseen laittaminen, valokuvien lisääminen, sankarin / sankarittaren sotatietojen tallentaminen jälkipolville ihailtavaksi, sotapolku.fi tietokantaan.

Kantakorttitiedot ovat pääsääntöisesti julkisia, lukuunottamatta sairaustietoja tai muuten arkaluontoisiksi luonnehdittuja, salattaviksi luokiteltuja tietoja.

Elossa olevan sankarin / sankarittaren valtakirjan voi täyttää myös  omainen tai muu henkilö jolla on allekirjoitusoikeus koskien kyseessä olevan henkilön huoltajuutta tai muuten oikeus hänen asioidensa hoitamiseen. Elossa olevan tapauksessa käytetään termiä Psta = Puolesta.

Tilaukseen liitetään maininta mitä tietoja haetaan:

  • Kantakorttitiedot ajalta 1939-1945
  • Sota-ajan joukko-osastotiedot kantakorteista ajalta 1939-1945
  • Lisätään maininta, että kyseessä ei ole sukututkimus.

Kantakorttien tilaaminen ja käsiteltäväksi saaminen kestää normaalitapauksissa joitakin päiviä. Mahdollisia viivästyksiä toimitukseen voi tuoda ruuhka-ajat tilauksissa.

Kun kanttakortti on tilattu ja tiedot käytettävissä, niissä oleva tieto pitää avata ja tulkita, jotta ne olisivat mahdollisimman tarkat, koskien palvelusaikoja sekä joukko-osastojen oikein kirjaamista.

Joissain tapauksissa sotapolun joukko-osastoluetteloon joudutaan ohjelmoimaan uusi osasto. Tämän toimenpiteen takia julkaiseminen viivästyy, mutta sankarin muut tiedot ovat kuitenkin jo tallennettuna sotapolussa ja niitä täydennetään, kun puuttuva joukko-osasto lyhenne  löytyy.

Tiedot hyväksytetään ja sotapolku on kokonaan valmis. Sotapolkuun voi liittää sankarin/sankarittaren valokuvan, valokuvia sota-ajasta tai wikipedialinkin.

Tarkoitus on toimia mahdollisimman tehokkaasti, jotta sotasankarin tiedot saadaan nopeasti omaisille ja jälkipolville ihailtavaksi.

Kantakortin tilaamiseen ja tallentamiseen liittyviä asioita käsitellään asiantuntijoiden avustuksella sotapolku.fi facebook ryhmässä Sotapolku.fi Facebook ryhmä

Tilaukseen tarvittavat tiedot voitte täyttää lomakkeeseen :