Elossa olevien sotasankareiden metsästys

TÄMÄ PALVELU ON ILMAINEN ELOSSA OLEVILLE LOTILLE JA VETERAANEILLE.

KUOLLEEN OMAISEN / SUKULAISEN TAI MUUTEN ASIAAN LIITTYVÄN VETERAANIN / LOTAN TALLENTAMISTYÖN TILAAMINEN ONNISTUU ALEMPANA OLEVA KAAVAKE TÄYTTÄMÄLLÄ.

Tallentamisen eteneminen: tarvittavien kantakorttitietojen tilaaminen, materiaalin kuvaaminen kansallisarkiston tutkijasalissa, sota-aikaisten joukko-osasto lyhennysten tulkitseminen, osastojen kronologiseen järjestykseen laittaminen, valokuvien lisääminen, sankarin / sankarittaren sotatietojen tallentaminen jälkipolville ihailtavaksi, sotapolku.fi tietokantaan.

Kantakorttitiedot ovat pääsääntöisesti julkisia, lukuunottamatta sairaustietoja tai muuten arkaluontoisiksi luonnehdittuja, salattaviksi luokiteltuja tietoja.

Elossa olevan sankarin / sankarittaren valtakirjan voi täyttää myös  omainen tai muu henkilö jolla on allekirjoitusoikeus koskien kyseessä olevan henkilön huoltajuutta tai muuten oikeus hänen asioidensa hoitamiseen. Elossa olevan tapauksessa käytetään termiä Psta = Puolesta.

Tilaukseen liitetään maininta mitä tietoja haetaan:

  • Kantakorttitiedot ajalta 1939-1945
  • Sota-ajan joukko-osastotiedot kantakorteista ajalta 1939-1945
  • Lisätään maininta, että kyseessä ei ole sukututkimus.

Kantakorttien tilaaminen ja käsiteltäväksi saaminen kestää normaalitapauksissa joitakin päiviä. Mahdollisia viivästyksiä toimitukseen voi tuoda ruuhka-ajat tilauksissa.

Kun kanttakortti on tilattu ja tiedot käytettävissä, niissä oleva tieto pitää avata ja tulkita, jotta ne olisivat mahdollisimman tarkat, koskien palvelusaikoja sekä joukko-osastojen oikein kirjaamista.

Joissain tapauksissa sotapolun joukko-osastoluetteloon joudutaan ohjelmoimaan uusi osasto. Tämän toimenpiteen takia julkaiseminen viivästyy, mutta sankarin muut tiedot ovat kuitenkin jo tallennettuna sotapolussa ja niitä täydennetään, kun puuttuva joukko-osasto lyhenne  löytyy.

Tiedot hyväksytetään ja sotapolku on kokonaan valmis. Sotapolkuun voi liittää sankarin/sankarittaren valokuvan, valokuvia sota-ajasta tai wikipedialinkin.

Tarkoitus on toimia mahdollisimman tehokkaasti, jotta sotasankarin tiedot saadaan nopeasti omaisille ja jälkipolville ihailtavaksi.

Tilaukseen tarvittavat tiedot voitte täyttää lomakkeeseen :