Etusivu

Sotiemmesankarit sivujen tarkoitus on osaltaan kerätä ja jakaa tietoja, ohjata kiinnostuneita oikeille tahoille tietojen saamiseksi ja tallentamiseksi, Sotaveteraaneista, Lotista tai muuten sodan mielettömyyteen ja melskeisiin osallisina olleista ihmisistä yleiseen tietokantaan, sankaritekojen muistojen säilyttämiseksi.

Jotta jokainen Suomen itsenäisyyttä puolustanut muistettaisiin.

Meidän on muistettava myös, että Suomen armeija määräsi sodan aikana kansalaisia erilaisiin tehtäviin. Poliisi, palokunta, väestönsuojelu (Vss) ja ammustehtaat.

Suomen raskaat kohtalon ajat koskettivat koko kansakuntaa joka puolusti isänmaataan yhtenäisenä rintamana. Kotirintamalla toimineiden velvollisuudet ja tehtävät olivat tärkeä osa kokonaispuolustusta ja sotaponnisteluja, joihin kukin osallistui omien kykyjensä ja rajoitteidensa puitteissa, torjumaan isänmaatamme uhkaavaa vaaraa. Sotasampo

Sodan julmat tuulet riepottelivat silloin kaikkia eikä kärsimysten määrää voi sanoin kuvata. Suotakoon heille kunniapaikka muistoissamme, jota jälkipolvet vaalivat kansallisena aarteenaan. Kunnioitus uhrauksia kohtaan ei saa himmetä eikä saavutukset kadota historian hämärään. Heidät täytyy löytää laatikoiden kätköistä, muistoista ja arkistoista.

 

                                                                                                                       Kaikista, jotka osallistuivat puolustusvoimien käskyllä sotatoimiin on olemassa kantakortti, joka löytyy kansallisarkistosta Kansallisarkisto

 

 

                                                                                                                     Meidän velvollisuutemme on tallentaa kantakorteista mahdollisimman monen tiedot asianmukaiselle sivustolle. sotapolku.fi

                                                                                                 

Autan kykyjeni mukaan, omaisia tai muuten sotiemme sankareista kiinnostuneita hankkimaan joukko-osastotietoja ja tallentamaan ne jälkipolville ihailtaviksi. Sotakuvia Sa-kuva.fi

Tärkeintä kuitenkin on jokaiselle syttyvä intohimo asiaan, oman tietonsa ja taitonsa jakaminen muille samanhenkisille. Itse luon linkkejä sekä  jaan oppimaani ja muilta saamaani tietoutta, kun sitä projektin edetessä karttuu.

Otan vastaan Tallennuspyynnön  jonka avulla voidaan hankkia tarvittavat kantakortti aineistot ja tallentaa sotasankarisi tiedot jälkipolville ihailtavaksi.

Kirkkain kunnia suotakoon heille, jotka antoivat suurimman uhrinsa ja heille, jotka taistelivat siellä jossain kodin, uskonnon ja isänmaamme puolesta.

kari.haapasalo@hotmail.com